Kategori

Kontaktperson

Publicerad 2017-09-08
Uppdaterad 2017-09-08 12:22
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Bistånd enligt Socialtjänstlagen - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-12 08:58

  Biståndsansökan innehåller: Trygghetslarm, Kontaktperson, Särskilt boende, Mathållning, Ledsagning, Korttidsboende, Hjälp i hemmet, Avlösning/omvårdnad och Boendestöd När en person har svårt att k...

 • Familjehem - Intresseanmälan och socialregisterutdrag

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-10 11:10

  Ett familjehem blir barnets eller ungdomens nya hem. En placering i familjehem kan vara allt från några få veckor till en hel uppväxt. Med denna blankett kan du anmäla intresse om att bli familjehe...

 • Kontaktfamilj - Intresseanmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-10 11:08

  Kontaktfamilj - något för dig? Kontaktfamilj ska vara resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd. Kontaktfamiljen kan fungera som en förebild. Det kan vara ensamståen...

 • Kontaktperson - Intresseanmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-10 11:07

  Kontaktperson - något för dig? Som Kontaktperson arbetar du i förebyggande syfte för att främja sociala kontakter och människors utveckling. Ett intressant och givande arbete. Såväl familjer som...

 • Stöd till familjen

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-19 13:55

  Det är viktigt att få vara sig själv och känna trygghet i sin familj. Men det kan finnas situationer då man kan behöva stöd utifrån för att se lösningar. Här hittar du olika typer av stöd till dig ...