StartKommun och politikÖverklaga beslut, rättssäkerhet
Kategori

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Publicerad 2016-06-16
Uppdaterad 2019-06-11 09:33
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Anslagstavla

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-11 09:33

  Anslagstavlan ska innehålla tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll, delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd och upplysningar om hur beslut kan överklagas. ...

 • Behandling av personuppgifter enligt dataskydds­förordningen

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-12-05 11:46

  Sala kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter.

 • Beslut som rör dig själv

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-11 09:33

  Det finns två sätt att klaga på kommunens beslut - kommunalbesvär och förvaltningsbesvär. Överklaganden av beslut som rör dig själv kallas förvaltningsbesvär.

 • Beslut, trafik- och reserelaterade avslag - Överklaga

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-11-02 16:34

  Färdtjänst - Riksfärdtjänst Kollektivtrafikmyndigheten i Västerås, Region Västmanland, handlägger din ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst och svarar på frågor om tjänsten. Sala kommun ä...

 • Beslut, vård- och omsorgsrelaterade avslag - Överklaga

  Självservice
  Uppdaterad: 2016-07-06 11:43

  Om du vill överklaga ditt beslut (helt eller delvis) kan du få hjälp med detta av den handläggare som fattat beslutet. Överklagan skall ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Vård och oms...

 • Dataskyddsförordningen - GDPR

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-13 08:44

  Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller sedan den 25 maj 2018 i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgift...

 • Offentlig handling

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-07-11 09:41

  Offentlighetsprincipen som vi har i Sverige är unik. Den ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som finns inom kommunen.

 • Personuppgifter, registerutdrag - Begäran

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-06 16:09

  Rätt till insyn och registerutdrag Den registrerade har rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas. Detta innebär att Sala kommun på begäran måste kunna tillhandahålla dessa uppgif...

 • Personuppgifts­incident - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-07 10:21

  Här rapporterar du personuppgiftsincidenter. Du rapporterar både om du vet att det inträffat en incident, om du misstänker att det har inträffat en incident eller om du ser en risk för att det kan ...

 • Överklaga beslut

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-11 09:33

  Den som inte är nöjd med ett beslut (helt eller delvis) kan överklaga det hos förvaltningsrätten. Överklagan skall ställas till Förvaltningsrätten men skickas till Kommunstyrelsens förvaltning....