Kategori

Diarium och arkiv

Publicerad 2016-09-05
Uppdaterad 2016-09-05 15:59
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Hur kan du använda diariet?

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2016-09-14 13:19

  Om du vet vilken kommunal nämnd eller förvaltning som har hand om den handling du vill ta del av är det enklast att kontakta registratorn på den aktuella nämnden/förvaltningen. I annat fall kan kom...

 • Regler för sekretess

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2016-08-30 13:06

  Att en allmän handling är sekretessbelagd innebär att den är hemlig och att du inte har rätt att få ta del av den. Om en handling är allmän kan den ändå vara undantagen från offentlighet genom best...