StartKommun och politikÄrenden och handlingar
Kategori

Ärenden och handlingar

Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2017-11-06 09:00
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Hur kan du använda diariet?

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2016-09-14 13:19

  Om du vet vilken kommunal nämnd eller förvaltning som har hand om den handling du vill ta del av är det enklast att kontakta registratorn på den aktuella nämnden/förvaltningen. I annat fall kan kom...

 • Kommunarkiv

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-21 15:02

  Arkivets uppgift är att bevara, vårda och göra tillgängligt kommunala handlingar och även vissa enskilda arkiv. Kommunarkivet är en del av det lokala och nationella kulturarvet. Arkivet är placerat...

 • Postlista

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-09-22 08:28

  På den här sidan publiceras Sala kommuns postlista för kommunstyrelsen, skolnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bygg- och miljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

 • Regler för sekretess

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-11 09:33

  Att en allmän handling är sekretessbelagd innebär att den är hemlig och att du inte har rätt att få ta del av den. Om en handling är allmän kan den ändå vara undantagen från offentlighet genom best...