Kategori

Dialog och synpunkter

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2016-04-25 10:19
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Felanmälan

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-03-08 14:15

  Felanmälan av kommunala anläggningar och tekniska tjänster.

 • Lämna synpunkter - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-04 12:01

  Sala kommun vill bli ännu bättre på att ge dig service av hög kvalitet. Vi behöver därför dina synpunkter på våra verksamheter och tjänster. Såväl klagomål som beröm men även förslag mottages tacks...

 • Lämna synpunkter på skolverksamheten - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-14 16:53

  Syftet är att få underlag för att åtgärda brister och förbättra vår verksamhet, samt att ge medborgarna större möjligheter att påverka. Ibland kan det också handla om att tydligt förklara vårt uppd...

 • Lämna synpunkter, klagomål eller förslag, vård och omsorg - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-14 16:49

  Har du synpunkter, klagomål och förslag? Vi är intresserade av att få veta vad du tycker! Vi vill arbeta för att bli bättre och för att kvaliteten inom verksamheten skall bli så bra som möjligt! ...

 • Medborgarförslag - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-11 09:33

  Vill du påverka kommunens verksamhet? Har du idéer och förslag på hur kommunen kan bli bättre? Sedan 2003 har du möjlighet att lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige. Föl...

 • Skicka förslag

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-11 09:33

  Du som bor i Sala kommun och har idéer på förändringar i kommunen kan lämna in ett så kallat medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det är en viktig del i Sala kommuns strategi att föra en aktiv ...

 • Ställa frågor

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-11 09:33

  Sedan 2003 har du möjlighet att lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige. Via förtroendemannaregistret kan du även ställa frågor direkt till din politiker.

 • Störning, miljö och hälsa - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-06 10:15

  Anmälan Samhällsbyggnadsutskottet och bygg- och miljönämnden handlägger klagomål enligt miljöbalken med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö. En anmälning...

 • Synpunkter och klagomål

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-11 09:33

  Sala kommun vill bli ännu bättre på att ge dig service av hög kvalitet. Dina synpunkter på kommunens verksamheter och tjänster är därför viktiga bidrag när vi utvecklar och förbättrar våra tjänster...