StartKommun och politikPolitik och Demokrati
Kategori

Politik och Demokrati

Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2019-06-11 09:33
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Felanmälan

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-03-08 14:15

  Felanmälan av kommunala anläggningar och tekniska tjänster.

 • Funktionsrättsrådet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-16 15:25

  Kommunala funktionsrättsrådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för funktionshindrade.

 • Förtroendemannaregister

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-06 15:34

  I förtroendemannaregistret finns kontaktuppgifter till förtroendevalda i nämnder och styrelser.

 • Förtroendevald, ersättning - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-30 11:59

  Denna blankett används som underlag för utbetalning av ersättning vid förtroendeuppdrag. Blanketten är endast ämnad för förtroendeuppdrag som utförts under en kalenderdag.

 • Hur går det till att fatta beslut?

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-11 09:33

  Vägen till ett politiskt beslut inom kommunen.

 • Kommunfullmäktige - Lyssna

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-16 15:25

  Kommunfullmäktiges direktsända sammanträden sparas för att du ska kunna lyssna i efterhand. Du kan även lyssna på kommunfullmäktiges direktsända sammanträden i vår webbradio.

 • Lämna synpunkter - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-04 12:01

  Sala kommun vill bli ännu bättre på att ge dig service av hög kvalitet. Vi behöver därför dina synpunkter på våra verksamheter och tjänster. Såväl klagomål som beröm men även förslag mottages tacks...

 • Lämna synpunkter på skolverksamheten - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-14 16:53

  Syftet är att få underlag för att åtgärda brister och förbättra vår verksamhet, samt att ge medborgarna större möjligheter att påverka. Ibland kan det också handla om att tydligt förklara vårt uppd...

 • Lämna synpunkter, klagomål eller förslag, vård och omsorg - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-14 16:49

  Har du synpunkter, klagomål och förslag? Vi är intresserade av att få veta vad du tycker! Vi vill arbeta för att bli bättre och för att kvaliteten inom verksamheten skall bli så bra som möjligt! ...

 • Medborgarförslag - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-11 09:33

  Vill du påverka kommunens verksamhet? Har du idéer och förslag på hur kommunen kan bli bättre? Sedan 2003 har du möjlighet att lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige. Föl...

 • Motioner

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-11 09:33

  Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter.

 • Nämnder

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-09 14:32

  Sala kommuns politiska organisation med fullmäktige och nämnder.

 • Pensionärsrådet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-16 15:24

  Kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna.

 • Rådgivande organ

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-10-25 17:35

  De kommunala samverkansråden fungerar som forum för samråd och ömsesidig information och dialog kring kommunens tillväxt- och arbetsmarknadsområde, kommunbygdefrågor och brottsförebyggande arbete....

 • Skicka förslag

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-11 09:33

  Du som bor i Sala kommun och har idéer på förändringar i kommunen kan lämna in ett så kallat medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det är en viktig del i Sala kommuns strategi att föra en aktiv ...

 • Ställa frågor

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-11 09:33

  Sedan 2003 har du möjlighet att lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige. Via förtroendemannaregistret kan du även ställa frågor direkt till din politiker.

 • Störning, miljö och hälsa - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-06 10:15

  Anmälan Samhällsbyggnadsutskottet och bygg- och miljönämnden handlägger klagomål enligt miljöbalken med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö. En anmälning...

 • Synpunkter och klagomål

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-11 09:33

  Sala kommun vill bli ännu bättre på att ge dig service av hög kvalitet. Dina synpunkter på kommunens verksamheter och tjänster är därför viktiga bidrag när vi utvecklar och förbättrar våra tjänster...

 • Valresultat, mandatfördelning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-11 09:33

  Senaste valresultat och mandatfördelning för kommunfullmäktige i Sala kommun

 • Visioner och framtidsidéer

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-12 09:18

  Fördjupningen av översiktsplanen, Plan för Sala stad, syftar till att visa på möjligheter för framtida utveckling av staden och dess närmaste omland. Den utgör en viktig grund för allt planeringsar...