StartKommun och politikMänskliga rättigheter
Kategori

Mänskliga rättigheter

Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2017-11-06 09:48
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Jämställdhet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-22 15:07

  Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Hur kommuner och landsting agerar som arbetsgivare och hur de utformar sina verksamheter har stor betyd...

 • Mångfald

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-22 15:08

  Med mångfald avses en blandning av människor med olika kunskaper, färdigheter, erfarenheter, bakgrunder och personligheter. Arbetet handlar om att ta tillvara den kreativitet och det mervärde som r...

 • Nationella minoriteter

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-21 14:01

  Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. Dessa minoriteter är judar, romer, samer, Sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska oc...

 • Tillgänglighet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-03 11:42

  Enligt funktionshinderspolitiken ska alla människor, oavsett funktionsförmåga, ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter. Sverige har antagit FN:s konv...