StartTrafik och resorTrafik och gatorTrafikregler och säkerhet
Kategori

Trafikregler och säkerhet

Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2018-04-19 08:26
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Blomlådor som trafikhinder - [Upphört]

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-10-19 11:00

  Tjänsten för att ansöka om blomlådor som tillfälliga farthinder på Sala kommuns gator har upphört och har ersatts med möjligheten att ansöka om så kallade Flexibumps. Flexibumps är mobila fart...

 • Gångfartsområde - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-01-02 11:11

  Blandningen av olika trafikantgrupper i ett gångfartsområde kan av många upplevas som att det känns rörigt och att det är svårt att veta vad som gäller. Därför vill Tekniska kontoret vid Sala kommu...

 • Lokala trafikföreskrifter - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-09-19 13:05

  Sala kommun har nästan 800 lokala trafikföreskrifter som reglerar trafiken i kommunen.

 • Mobila farthinder - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-04-05 14:04

  Den tidigare tjänsten för ansökan om blomlådor som farthinder har upphört och är istället ersatt med ansökan om flexibla gummigupp (farthinder). Det är ett mobilt farthinder tillverkat av gumm...

 • Trafikföreskrift, lokal, tillfällig - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-03-05 14:41

  Om du vill ha en tillfällig avstängning eller en tillfällig parkering för ett arrangemang inom tätbebyggt område, t.ex. en tävling eller marknad, så söker du en tillfällig trafikföreskrift hos tekn...

 • Trafikregler och säkerhet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-06-19 13:32

  Sala kommun har nästan 800 lokala trafikföreskrifter som reglerar trafiken i kommunen.

 • Transporttillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-15 15:19
 • Varutransport, köra på gågator, dispens - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-09-19 13:08

  Dispens från lokal trafikföreskrift gällande bruttoviktsförbud 3,5 ton. I Sala centrum omfattas vissa gator av ett bruttoviktsförbud på 3,5 ton. Anledningen till detta är att vägbeläggningen och d...