Kategori

Parkering

Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2017-09-22 11:06
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Boendeparkeringstillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-10 13:36

  OBS. Under sommarmånaderna kommer handläggningstiden för parkeringstillstånden att förlängas p.g.a. semestertider. Om ditt tillstånd går ut under juni, juli eller augusti så ansök redan nu om ett n...

 • Elbilsladdning - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-29 15:26

  Information om var i Sala du kan ladda din elbil, och vilka regler som gäller.

 • Nyttoparkeringstillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-10 13:37

  Vid godkänd ansökan kommer tillståndet att gälla från när det föregående gick ut. Företag som har fordonet som arbetsplats (för hantverkare, bud, viss inspektionsverksamhet eller särskilda sociala ...

 • Parkeringsapp ePark - Nedladdning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-08-14 10:52

  I nästan 30 år har det funnits parkeringsskivor av papper i Sala. Numera finns även möjligheten att använda Sala kommuns parkeringsapp för smarta mobiler. ePARK heter appen som du kan ladda ned bå...

 • Parkeringsplatser, allmänna

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-10 13:40

  I Sala centrum parkerar du gratis med P-skiva. Parkeringsskivan finns i lådor vid alla större p-platser, i många av våra affärer, på biblioteket och på Medborgarkontoret i kommunhuset. Parkering få...

 • Parkeringstillstånd

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-10 13:42

  Parkeringstillstånd krävs på vissa platser som inte är faktiska parkeringar eller platser som inte är allmänna. Här hittar du information om hur dessa används, hur man ansöker om dem och om vem som...

 • Parkeringstillstånd, rörelsehindrad - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-10 13:36

  Personer med rörelsehinder kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd som förare. Ansökan ska göras i den kommun där sökande är folkbokförd. Tillståndet är personligt och får bara användas av t...

 • Trafikföreskrift, lokal, tillfällig - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-03-05 14:41

  Om du vill ha en tillfällig avstängning eller en tillfällig parkering för ett arrangemang inom tätbebyggt område, t.ex. en tävling eller marknad, så söker du en tillfällig trafikföreskrift hos tekn...