Kategori

Gator

Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2017-09-22 11:04
Sala kommun, Gata/park
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Belysning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-14 11:23

  Sala Heby Energi Elnät AB har tecknat ett avtal som kommer att ge Sala kommun en ledande position inom intelligent belysning. Gamla armaturer i gatubelysningen har bytts ut mot nya intelligenta LED...

 • Häckar och buskage

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-04-05 11:43

  Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd. Risken är särskilt stor för småbarn som inte syns bakom höga häckar och stora buskar. Så, klipp häcken! Du kan rädda liv!

 • Namnsättning av gator, adresser

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-09-22 09:04

  Enhet kart/mät ansvarar för att adresser sätts på byggnader där folk bor eller bedriver någon form av verksamhet i kommunen. Beslut om nya namn för gatuadresser tas i kommunstyrelsen.