Kategori

Färdtjänst

Publicerad 2017-10-02
Uppdaterad 2018-09-27 13:54
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Beslut, trafik- och reserelaterade avslag - Överklaga

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-11-02 16:34

  Färdtjänst - Riksfärdtjänst Kollektivtrafikmyndigheten i Västerås, Region Västmanland, handlägger din ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst och svarar på frågor om tjänsten. Sala kommun ä...

 • Färdtjänst - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-05 11:11

  Färdtjänst är en färdtjänstresa inom den egna folkbokföringskommunen. För att få använda färdtjänst måste du först skicka in en ansökan. Kollektivtrafikmyndigheten i Västerås, Region Västmanland,&...

 • Riksfärdtjänst - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-05 11:13

  Färdtjänst är en färdtjänstresa inom den egna folkbokföringskommunen. För att få använda färdtjänst måste du först skicka in en ansökan. Kollektivtrafikmyndigheten i Västerås, Region Västmanland,&...