Kategori

Ekonomi

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2018-11-07 09:32
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Avgifter och taxor

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-04-25 11:50

  En del tjänster inom kommunen får du betala för, till exempel tekniska tjänster som renhållning, vatten, avlopp och vissa kultur- och fritidsaktiviteter. Avgifterna fastställs normalt av kommunfull...

 • Budget, strategisk plan, verksamhetsplan

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-26 12:41

  Ett av kommunens viktigaste dokument är den strategiska planen där även den ekonomiska budgeten ingår. Planen ger besked om vad Sala kommun prioriterar, vilka mål som skall uppnås, vilka resurser s...

 • Fakturor från kommunen - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-02 14:19

  Kommunen hanterar alla fakturor elektroniskt. Du som privatperson har möjlighet att få dina fakturor elektroniskt som e-faktura direkt till din Internetbank och det finns även möjlighet att betala ...

 • Fakturor till kommunen - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-25 09:09

  Sala kommun hanterar alla fakturor elektroniskt. Samtliga fakturor måste alltid märkas med en referenskod (4 positioner) vilken anges av beställaren vid inköpstillfället, samt referensperson. Sakna...

 • Medgivande till autogiro - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 10:05

  Fakturor från kommunen kan betalas via autogiro. Det innebär att betalning sker automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Du får fakturan på samma sätt som tidigare, på papper eller elektr...

 • Skattesatser - Fakta

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-04-25 12:30

  Kommunalskatt och landstingsskatt I kommunalskatten ingår skatt till kommunen och till Landstinget Västmanland. För 2015 är skatten till kommunen 22,31 kr per beskattningsbar 100-lapp, och till la...

 • Uppföljning och rapporter

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-09-28 12:32

  Uppföljningen av kommunens ekonomi består av ett flertal rapporter och prognoser som framställs löpande under ett verksamhetsår.