StartTrafik och resorTrafik och gator
Kategori

Trafik och gator

Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2018-09-27 14:53
Sala kommun, Gata/park
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Användning av massor/avfall för anläggningsändamål - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-21 11:24

  Det är enligt miljöbalken förbjudet att utan anmälan använda avfall till anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är ringa. Om...

 • Avfall, mellanlagring - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-28 10:29

  Om du ska mellanlagra annat avfall än farligt avfall och om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle väger 10-10 000 ton ska du anmäla det till kommunen. Är den totala mängden mer än 1...

 • Belysning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-14 11:23

  Sala Heby Energi Elnät AB har tecknat ett avtal som kommer att ge Sala kommun en ledande position inom intelligent belysning. Gamla armaturer i gatubelysningen har bytts ut mot nya intelligenta LED...

 • Blomlådor som trafikhinder - [Upphört]

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-10-19 11:00

  Tjänsten för att ansöka om blomlådor som tillfälliga farthinder på Sala kommuns gator har upphört och har ersatts med möjligheten att ansöka om så kallade Flexibumps. Flexibumps är mobila fart...

 • Boendeparkeringstillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-10 13:36

  OBS. Under sommarmånaderna kommer handläggningstiden för parkeringstillstånden att förlängas p.g.a. semestertider. Om ditt tillstånd går ut under juni, juli eller augusti så ansök redan nu om ett n...

 • Cykling och cykelvägar

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-08 16:06

  I Sala finns många trevliga cykelvägar att välja på. Sverigeleden är en markerad cykelväg som går genom Sverige och passerar Sala i närheten av Sala silvergruva. Använd ett färdsätt som är bra både...

 • Elbilsladdning - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-29 15:26

  Information om var i Sala du kan ladda din elbil, och vilka regler som gäller.

 • Gångfartsområde - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-01-02 11:11

  Blandningen av olika trafikantgrupper i ett gångfartsområde kan av många upplevas som att det känns rörigt och att det är svårt att veta vad som gäller. Därför vill Tekniska kontoret vid Sala kommu...

 • Häckar och buskage

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-04-05 11:43

  Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd. Risken är särskilt stor för småbarn som inte syns bakom höga häckar och stora buskar. Så, klipp häcken! Du kan rädda liv!

 • Lokala trafikföreskrifter - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-09-19 13:05

  Sala kommun har nästan 800 lokala trafikföreskrifter som reglerar trafiken i kommunen.

 • Mobila farthinder - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-04-05 14:04

  Den tidigare tjänsten för ansökan om blomlådor som farthinder har upphört och är istället ersatt med ansökan om flexibla gummigupp (farthinder). Det är ett mobilt farthinder tillverkat av gumm...

 • Namnsättning av gator, adresser

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-09-22 09:04

  Enhet kart/mät ansvarar för att adresser sätts på byggnader där folk bor eller bedriver någon form av verksamhet i kommunen. Beslut om nya namn för gatuadresser tas i kommunstyrelsen.

 • Nyttoparkeringstillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-10 13:37

  Vid godkänd ansökan kommer tillståndet att gälla från när det föregående gick ut. Företag som har fordonet som arbetsplats (för hantverkare, bud, viss inspektionsverksamhet eller särskilda sociala ...

 • Papperskorgar och skräp

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-09-19 13:14

  En mindre sopmaskin anpassad för gågator kör i centrum. Den städar centrum 2-3 gånger per vecka under vintertid. Från april till och med oktober städar man även centrum på helgen, så då sopas 4-5 g...

 • Parkeringsapp ePark - Nedladdning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-08-14 10:52

  I nästan 30 år har det funnits parkeringsskivor av papper i Sala. Numera finns även möjligheten att använda Sala kommuns parkeringsapp för smarta mobiler. ePARK heter appen som du kan ladda ned bå...

 • Parkeringsplatser, allmänna

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-10 13:40

  I Sala centrum parkerar du gratis med P-skiva. Parkeringsskivan finns i lådor vid alla större p-platser, i många av våra affärer, på biblioteket och på Medborgarkontoret i kommunhuset. Parkering få...

 • Parkeringstillstånd

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-10 13:42

  Parkeringstillstånd krävs på vissa platser som inte är faktiska parkeringar eller platser som inte är allmänna. Här hittar du information om hur dessa används, hur man ansöker om dem och om vem som...

 • Parkeringstillstånd, rörelsehindrad - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-10 13:36

  Personer med rörelsehinder kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd som förare. Ansökan ska göras i den kommun där sökande är folkbokförd. Tillståndet är personligt och får bara användas av t...

 • Schakttillstånd - ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-10 14:40

  Så här ansöker du Ansökan görs på blanketten ovan och skickas till samhallsbyggnad@sala.se  Tillsammans med ansökningsblanketten bifogas ett kartunderlag som visar det planerade ar...

 • Snöskottning och sandning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-27 12:02

  Här kan du få svar på några av alla de frågor som dyker upp i snöröjningstider om var, när och i vilken ordning det plogas och röjs på kommunens, sammanlagt, dryga tio mil av gångbanor, cykelbanor ...

 • Städning av gator och trottoarer

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-09-22 08:28

  Enhet Gata/park ser till att kommunens gator och vägar är rena.

 • Trafikföreskrift, lokal, tillfällig - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-03-05 14:41

  Om du vill ha en tillfällig avstängning eller en tillfällig parkering för ett arrangemang inom tätbebyggt område, t.ex. en tävling eller marknad, så söker du en tillfällig trafikföreskrift hos tekn...

 • Trafikregler och säkerhet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-06-19 13:32

  Sala kommun har nästan 800 lokala trafikföreskrifter som reglerar trafiken i kommunen.

 • Transporttillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-15 15:19
 • Varutransport, köra på gågator, dispens - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-09-19 13:08

  Dispens från lokal trafikföreskrift gällande bruttoviktsförbud 3,5 ton. I Sala centrum omfattas vissa gator av ett bruttoviktsförbud på 3,5 ton. Anledningen till detta är att vägbeläggningen och d...