Kategori

Kommunfakta

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2018-12-21 13:29
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Avgifter och taxor

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-04-25 11:50

  En del tjänster inom kommunen får du betala för, till exempel tekniska tjänster som renhållning, vatten, avlopp och vissa kultur- och fritidsaktiviteter. Avgifterna fastställs normalt av kommunfull...

 • Befolkning, arbete, byggande

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-07 15:28

  Kommunfakta och löpande befolkningsstatistik för Sala kommun

 • Budget, strategisk plan, verksamhetsplan

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-26 12:41

  Ett av kommunens viktigaste dokument är den strategiska planen där även den ekonomiska budgeten ingår. Planen ger besked om vad Sala kommun prioriterar, vilka mål som skall uppnås, vilka resurser s...

 • Cykling och cykelvägar

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-08 16:06

  I Sala finns många trevliga cykelvägar att välja på. Sverigeleden är en markerad cykelväg som går genom Sverige och passerar Sala i närheten av Sala silvergruva. Använd ett färdsätt som är bra både...

 • Fakturor från kommunen - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-02 14:19

  Kommunen hanterar alla fakturor elektroniskt. Du som privatperson har möjlighet att få dina fakturor elektroniskt som e-faktura direkt till din Internetbank och det finns även möjlighet att betala ...

 • Fakturor till kommunen - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-25 09:09

  Sala kommun hanterar alla fakturor elektroniskt. Samtliga fakturor måste alltid märkas med en referenskod (4 positioner) vilken anges av beställaren vid inköpstillfället, samt referensperson. Sakna...

 • Kartor - Beställning

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-03 11:31

  Här hittar du olika typer av kartor över kommunen och information om vilka karttjänster vi kan erbjuda. Tryckta kartor En tryckt karta med Sala kommun och tätorter kan du beställa eller hämta på ...

 • Kommunkartan

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-08-30 11:24

  Nedladdningsbara kartor med Sala kommun och tätorter. Här finns även en digital samlingskarta med bland annat utmarkerade omstartsstationer, kommunens kontor, kommunala förskolor, grundskolor, badp...

 • Medgivande till autogiro - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 10:05

  Fakturor från kommunen kan betalas via autogiro. Det innebär att betalning sker automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Du får fakturan på samma sätt som tidigare, på papper eller elektr...

 • Skattesatser - Fakta

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-04-25 12:30

  Kommunalskatt och landstingsskatt I kommunalskatten ingår skatt till kommunen och till Landstinget Västmanland. För 2015 är skatten till kommunen 22,31 kr per beskattningsbar 100-lapp, och till la...

 • Styrdokument

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-08-23 15:05

  Ett urval av kommunens styrdokument som föreskrifter, taxor, bolagsordningar, reglementen och delegationsordningar beslutade av kommunfullmäktige eller nämnd.

 • Tillgänglighetskarta

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-20 13:37

  På kartan i Tillgänglighetsguiden kan du se vilka lokaler i Sala kommun som har kontrollerats ur tillgänglighetshänseende, och hos dessa se hur anpassade de är.

 • Uppföljning och rapporter

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-09-28 12:32

  Uppföljningen av kommunens ekonomi består av ett flertal rapporter och prognoser som framställs löpande under ett verksamhetsår.

 • Valresultat, mandatfördelning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-11 09:33

  Senaste valresultat och mandatfördelning för kommunfullmäktige i Sala kommun