StartTrafik och resorTorg och allmänna platser
Kategori

Torg och allmänna platser

Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2018-09-27 15:00
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Gångfartsområde - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-01-02 11:11

  Blandningen av olika trafikantgrupper i ett gångfartsområde kan av många upplevas som att det känns rörigt och att det är svårt att veta vad som gäller. Därför vill Tekniska kontoret vid Sala kommu...

 • Lokala trafikföreskrifter - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-09-19 13:05

  Sala kommun har nästan 800 lokala trafikföreskrifter som reglerar trafiken i kommunen.

 • Marknadsplats - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-27 14:44

  Här kan du ansöka om marknadsplats hos LG-Marknader AB som är Sala kommuns entreprenör för höst- och vintermarknaden i Sala. Vintermarknaden äger rum den 4:e veckan i februari (fredag och lördag) ...

 • Torghandelsplatser - Bokning

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 14:22

  Sala har torghandel helgfria dagar (även dag före helgdag), samt alla dagar under tiden 16-24 december. Försäljningen pågår normalt mellan kl.08.30-18.00. Torghandlare kan antingen hyra en tillfäll...

 • Trafikföreskrift, lokal, tillfällig - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-03-05 14:41

  Om du vill ha en tillfällig avstängning eller en tillfällig parkering för ett arrangemang inom tätbebyggt område, t.ex. en tävling eller marknad, så söker du en tillfällig trafikföreskrift hos tekn...

 • Trädfällning, kommunal mark - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-10-26 15:48

  Här kan du anmäla behov av trädfällning på kommunens mark och där det föreligger risk eller annan olägenhet för person eller egendom. Träd som står så till att de kan falla på hus, väg eller gångv...

 • Upplåtelse av kommunal mark, tillstånd och regler - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-05 12:59

  Kommunens allmänna ytor som parker, gator, cykelvägar, torg och trottoarer får inte användas till annat än de är avsedda för. Om man ändå är i behov av att bryta mot detta förbud måste man ansöka o...

 • Varutransport, köra på gågator, dispens - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-09-19 13:08

  Dispens från lokal trafikföreskrift gällande bruttoviktsförbud 3,5 ton. I Sala centrum omfattas vissa gator av ett bruttoviktsförbud på 3,5 ton. Anledningen till detta är att vägbeläggningen och d...