StartKommun och politikKommunens organisation
Kategori

Kommunens organisation

Publicerad 2017-09-27
Uppdaterad 2017-11-06 08:53
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Bolag och stiftelser

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2016-07-01 12:04

  Sala kommun bedriver en del av sin verksamhet genom hel- eller delägda aktiebolag. Kommunen har även ägarandel i det regionala bolaget Vafab miljö AB.

 • Funktionsrättsrådet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-16 15:25

  Kommunala funktionsrättsrådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för funktionshindrade.

 • Förtroendemannaregister

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-06 15:34

  I förtroendemannaregistret finns kontaktuppgifter till förtroendevalda i nämnder och styrelser.

 • Förvaltning och kontor

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-09 14:32

  Sala kommuns organisation består av en förvaltning och tio kontor.

 • Hur fungerar en kommun?

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-11 09:33

  Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommuner utför sina uppdrag.

 • Nämnder

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-09 14:32

  Sala kommuns politiska organisation med fullmäktige och nämnder.

 • Organisationsschema

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-01-28 14:18

  Organisationsschema för Sala kommunkoncern

 • Pensionärsrådet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-16 15:24

  Kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna.

 • Personalingång

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-26 08:21

  Personalingång Här hittar du länkar till kommunens interna verksamhetssystem som kräver inloggning. Om du har frågor kring: Besched och E-companion Kontakt: lon@sala.se, 0224-74 72 30...

 • Revisorer

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-10 13:32

  Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom de kommunala nämndernas verksamhetsområden. Sala kommun har sju revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperio...

 • Rådgivande organ

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-10-25 17:35

  De kommunala samverkansråden fungerar som forum för samråd och ömsesidig information och dialog kring kommunens tillväxt- och arbetsmarknadsområde, kommunbygdefrågor och brottsförebyggande arbete....

 • Valresultat, mandatfördelning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-11 09:33

  Senaste valresultat och mandatfördelning för kommunfullmäktige i Sala kommun