Kategori

Bygga eller riva

Publicerad 2016-06-01
Uppdaterad 2016-06-01 08:35
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 • Bygglov, marklov, rivningslov - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-07-18 10:34

  Bygglov behövs enligt Plan- och bygglagen för nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad av hus plank med mera inom en fastighet. I varje kommun regleras förutsättningarna gällande byggrätten för fastighete...

 • Byggnadsarbete enligt Plan- och byggförordningen - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-02 10:28

  Om du vill installera en eldstad, väsentligt ändra konstruktionen i ditt hus, bygga komplementbyggnad 25 m², bygga till huvudbyggnad 15 m², inreda ytterligare bostad i enbostadshus eller ...