Kategori

Mark och lokaler

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2017-11-13 16:31
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Bygglov, marklov, rivningslov - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-27 12:04

  Bygglov behövs enligt Plan- och bygglagen för nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad av hus plank med mera inom en fastighet. I varje kommun regleras förutsättningarna gällande byggrätten för fastighete...

 • Byggnadsarbete enligt Plan- och byggförordningen - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-02 10:28

  Om du vill installera en eldstad, väsentligt ändra konstruktionen i ditt hus, bygga komplementbyggnad 25 m², bygga till huvudbyggnad 15 m², inreda ytterligare bostad i enbostadshus eller ...

 • Ledig kommunal industrimark

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-10 14:17

  Etablera och utveckla ditt företag i vår kommun! Vi arbetar för att du som företagare på ett smidigt sätt ska kunna hitta den mark eller lokal du söker.

 • Ledig mark och lokaler

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-02 13:12

  För dig som söker ledig mark och lokaler i Sala kommun hänvisar vi till den externa tjänsten Lokalguiden där kommunen och olika lokaluthyrare kan annonsera lediga objekt. 

 • Trädfällning, kommunal mark - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-10-26 15:48

  Här kan du anmäla behov av trädfällning på kommunens mark och där det föreligger risk eller annan olägenhet för person eller egendom. Träd som står så till att de kan falla på hus, väg eller gångv...