Kategori

Flerspråkighet

Publicerad 2017-02-22
Uppdaterad 2018-09-28 14:18
Meddelandet skickas till centrumforflersprak@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Modersmålsundervisning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-01-17 10:52

  Centrum för flerspråkighet ansvarar för samordning och planering av modersmålsundervisning.

 • Modersmålsundervisning - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-14 08:25

  Modersmålsundervisning kan vårdnadshavare med barn som talar ett annat modersmål än svenska hemma. Här ansöker vårdnadshavare om modersmålsundervisning för elev i grundskolan/grundsärskolan. Blank...

 • Mottagningsenhet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-01-17 10:51

  Sala kommuns mottagningsenhet för nyanlända barn och elever.

 • Studiehandledning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-01-17 10:36

  Centrum för flerspråkighet ansvarar för samordning och planering av studiehandledning