Kategori

Flerspråkighet

Publicerad 2017-02-22
Uppdaterad 2018-09-28 14:18
Meddelandet skickas till centrumforflersprak@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Modersmålsundervisning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-05-30 10:23

  Flerspråkiga barn i förskolan och förskoleklassen ska ha möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskol...

 • Modersmålsundervisning - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-04-26 08:14

  Modersmålsundervisning kan vårdnadshavare med barn som talar ett annat modersmål än svenska hemma. Här ansöker vårdnadshavare om modersmålsundervisning för elev i grundskolan/grundsärskolan. Blank...

 • Mottagningsenhet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-11-10 11:00

  Sala kommuns mottagningsenhet för nyanlända barn och elever. Samordning av modersmål och studiehandledning på modersmålet.

 • Studiehandledning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-06-26 11:06

  Det ligger i skolans uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat modersmål så att de ges förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen samtidigt som de lär sig det ...