StartBarn och utbildningResor och inneboende
Kategori

Resor och inneboende

Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2018-09-28 13:13
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Bidrag, inackordering, gymnasial utbildning - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-28 15:08

  Enligt skollagen ska hemkommunen utbetala inackorderingsbidrag till studerande vid gymnasieskola eller gymnasiesärskola i annan kommun. Bidraget utbetalas till dig som behöver inackordering på grun...

 • Busskort/resebidrag vid gymnasial utbildning - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-01 13:22

  Gymnasieelev som är folkbokförd i Sala kommun och dagligen reser till skolor mer än 6 km från bostad har rätt till reseersättning till och med det första kalenderhalvåret (vårterminen ut) det år de...

 • Skolkort för gymnasie­elever i Västmanland - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-27 14:03

  Med elevresor avses gymnasieelevers dagliga resor mellan bostad och skola. Västmanlands lokaltrafik (VL) handlägger på uppdrag av de olika kommunerna ansökningarna gällande fria skolresor för gymna...

 • Skolskjuts - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-27 12:14

  Kommunen är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till gångavstånd till skola, trafiksäkerhet, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. I Sala kommu...

 • Säkerhet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 16:01

  Vid skolskjuts finns det ett antal olika åtgärder gjorda för att förebygga möjliga säkerhetsrisker för de elever som använder tjänsten. Exempel på dessa kan vara alkolås, garanterad sittplats med b...

 • Utflykter

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-05-31 13:27

  Det är en princip att utbildningen ska vara avgiftsfri, men i samband med skolresor och utflykter får det i enstaka fall under läsåret förekomma frivillig ersättning från vårdnadshavare.