Kategori

Elevhälsa

Publicerad 2016-10-04
Uppdaterad 2018-09-28 14:22
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Centrala resursteamet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-14 10:04

  Centrala resursteamet är samlingsnamnet för skolpsykologer, specialpedagoger, familjepedagoger, talpedagoger och motorikpedagoger inom kommunen.

 • Familjepedagog

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-07-02 08:58

  Familjepedagogen arbetar dels med samspelsträning med föräldrar som vill förändra och utveckla relationen och kommunikationen med sitt/sina barn dels med att medvetandegöra föräldrar om deras roll ...

 • Hälsouppgift - Anmäla/förnya

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-02 15:03

  För att bättre kunna bedöma elevens hälsa behöver skolhälsovården få en bild av tidigare eller nuvarande sjukdomar m.m. Som underlag i hälsosamtalet använder skolsköterskan och skolläkaren den ify...

 • Kurator

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-06-26 13:26

  Kuratorer i Sala