Kategori

Vuxenutbildning

Publicerad 2017-02-10
Uppdaterad 2018-09-28 13:06
Meddelandet skickas till vuxnaslarande@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Ansökningstider

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-27 11:33

  Här finner du samtliga ansökningstider som Sala kommun erbjuder.

 • Betyg och examen - Beställning

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-20 09:25

  Vuxnas Lärande kan hjälpa dig att ta ut slutbetyg, gymnasieexamen eller utdrag ur betygskatalogen. Har du läst i Sala vänder du dig till studie- och yrkesvägledningen för att få hjälp med att ta u...

 • Grundläggande vuxenutbildning - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-07-30 15:25

  Vuxnas lärande i Sala ansvarar för grundläggande vuxenutbildning i Sala kommun. Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans kunskapsnivå. Du har rätt att delta i utbildning på grundl...

 • Gymnasial vuxenutbildning - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-19 13:11

  Hur söker jag? VIKTIGT att tänka på är att Sala kommun har egna ansökningstider gentemot andra kommuner. När det gäller ansökan till annan kommun än Sala, måste du själv kontrollera den kommunens...

 • Lärvux (särskild utbildning för vuxna) - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-05 08:51

  Välkommen till Lärvux   Lärvux är en frivillig vuxenutbildning för dig över 20 år som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Utbildningen följer läroplanens värdegrund, må...

 • Nivåtest och prövning - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-04-10 09:40

  Nivåtest Nivåtest kan göras i svenska/ svenska som andraspråk, engelska, matematik samt SFI. Detta kan behöva göras innan du kan bli antagen till en kurs. Anmälan till nivåtest Nivåtest kan best...

 • Prov/tentamen på distans - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-07-30 15:41

  Syftet med denna tjänst är att ge dig som student och boende i Sala möjlighet att skriva prov/distanstentamen i närheten av bostadsadressen. När du gjort din anmälan till oss meddelar du din högsko...

 • SFI (Svenska för invandrare)

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-07-30 16:10

  Utbildning i svenska för invandrare (SFI) ska ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. På SFI-kurs lär du dig svenska. Kurserna ges i olika nivå...

 • Samhällsorientering - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-04-11 14:54

  Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Målen är att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättighete...

 • Schema för Vuxnas Lärande

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-18 11:25

  Här kan du som elev och lärare få information och se lektionstiderna för Vuxnas lärande i Sala. När du har klickat på länken kommer du att komma till schemasidan. Väl där väljer du sökbegrepp under...

 • Studie- och yrkesvägledning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-04-10 10:21

  Vuxnas lärande är öppet för alla vuxna från 20 år som är folkbokförda i Sala kommun. Om du har ett slutbetyg, en gymnasieexamen eller ett studiebevis från gymnasieskolan så är du också välkommen....

 • Studiestöd från CSN - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-04-15 10:13

  Du kan välja att finansiera dina studier med studiestöd/studiemedel från CSN. Det är uppdelat i en bidragsdel och en lånedel. Du kan få studiemedel för heltidsstudier eller deltidsstudier på 100...

 • Validering

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-04-15 10:14

  Värdering av reel kompetens, till exempel erfarenhet från arbetslivet, föreningslivet, hobbys mm. Vid validering värderas de kunskaper du har och du får veta vilka kompletteringar du behöver göra f...

 • Vård- och omsorgsutbildning - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-20 08:23

  Arbeta på sjukhus, vårdcentral, äldreboende eller inom psykiatrin Vuxenutbildningen i Sala ingår i vård- och omsorgscollege vilket innebär att du får en kvalitetssäkrad utbildning med möjlighet ...

 • Vård- och omsorgsutbildning med tidsbegränsad anställning (TBA)

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 13:39

  Kombinera arbete med studier! För dig som har en tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen. Vi erbjuder en möjlighet för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården ...

 • Yrkesutbildning

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-03 15:32

       När kan du ansöka till yrkesutbildning? Har du något av nedanstående behov av utbildning är du välkommen att kontakta oss: Önskar du fullfölja/ slutföra studier enligt...