Kategori

Särskola

Publicerad 2016-11-09
Uppdaterad 2018-09-28 13:09
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Fritidsklubb

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-10-16 15:21

  Fritidsklubben är till för ungdomar mellan 13 och 23 år som har en funktionsnedsättning.

 • Grundsärskola

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-10-01 10:46

  Grundsärskolans verksamhet bedrivs på tre olika enheter i Sala kommun. Här finns även träningsskola, som är en inriktning i grundsärskolans verksamhet.

 • Gymnasiesärskola

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-10-19 14:12

  Gymnasiesärskolan är fyraårig. Den ska enligt läroplanen förbereda eleven för "ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid." I Sala har vi följande alternativ att erbjuda: det Individuell...

 • Lärvux (särskild utbildning för vuxna) - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-05 08:51

  Välkommen till Lärvux   Lärvux är en frivillig vuxenutbildning för dig över 20 år som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Utbildningen följer läroplanens värdegrund, må...

 • Särskilda insatser enligt LSS - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-29 13:09

  Lagen om stöd och service (LSS) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga...

 • Särskola, grund - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-11 12:59

  Grundsärskolans undervisning är anpassad för elever med lindrig utvecklingsstörning. Kursplanen innehåller samma ämnen som grundskolans, men undervisningen sker i små grupper och är konkret med ind...