Kategori

Gymnasieskola

Publicerad 2016-11-04
Uppdaterad 2018-09-28 13:28
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Ekonomi, Studiebidrag

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-04-17 10:32

  Studiehjälpen består av tre olika bidrag: studiebidrag, extra tillägg samt inackorderingsbidrag/-tillägg. Studiebidraget är inget du behöver ansöka om. Det måste du dock göra om andra delarna av st...

 • Feriearbete, ungdom - ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-16 20:11

  För Sala kommun är det viktigt att erbjuda feriearbete till dig som är gymnasieungdom och folkbokförd i kommunen. Syftet med feriearbetet är att du ska få arbetslivserfarenhet och en inbl...

 • Gymnasieplats - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-24 08:13

  Med denna tjänst söker du till gymnasiet via webbplatsen Dexter.

 • Gymnasieskolor

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-31 11:19

  I Sala kommun finns två gymnasieskolor, Kungsängsgymnasiet och Västmanlands naturbruksgymnasium, Ösby.

 • Ledighet, elev - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-02 16:02

  Om en elev behöver ledigt från skolan ska en skriftlig anmälan lämnas in till skolan. Mentor/klassföreståndare kan bevilja upp till tio dagar ledighet per läsår. Exakt antal dagar som mentor/klassf...

 • Lov och ledigheter

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-27 12:12

  Vårt uppdrag är att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt, enligt skolans mål som finns i läroplanen. Därför är det viktigt att eleverna är på plats i skolan och tar del av det som sker där. ...

 • SchoolSoft - Inloggning

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-02 12:29

  Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg mellan skolan och hemmet. SchoolSoft används i alla kommunens grund- och gymnasieskolor, fritidshem och förskolor.&n...

 • Val och antagning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 16:01

  För att vara behörig att antas till gymnasieskolan måste du uppfylla vissa kriterier; det finns också vissa regler som styr hur antagningen till gymnasieskolan görs. För mer information, se Relater...