Kategori

Fritidshem

Publicerad 2016-08-29
Uppdaterad 2016-08-29 14:04
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Fritidshem

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-26 16:34

  Fritidshem, som även kallas skolbarnsomsorg, är en verksamhet som är ett komplement till hemmet och skolan. Barn till och med 13 år, vars föräldrar arbetar eller studerar, har rätt till fritidshems...

 • Fullmakt SchoolSoft

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-26 16:28

  Fullmakt för exempelvis familjehem och gode män för åtkomst till SchoolSoft. 

 • Inkomstuppgift, barnomsorg - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-26 16:24

  Den största delen av kostnaderna för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem betalas gemensamt av alla via skatten. En del av kostnaderna betalas ändå direkt av vårdnadshavarna via avgi...

 • Plats, förskola / fritidshem / pedagogisk omsorg - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-26 16:23

  Med denna blankett kan du ansöka om plats i förskola, fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. För mer information om vilka förskolor i som finns i Sala kommun se dokumentbilagorna. I kommunens fö...

 • Plats, förskola / fritidshem / pedagogisk omsorg - Uppsägning

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-26 16:22

  Uppsägning ska alltid ske för att avtalet ska upphöra att gälla. Avtalstiden utgår för barn i förskoleåldern två månader efter uppsägning. För skolbarnsomsorg utgår avtalstiden en månad efter uppsä...

 • Schema, vistelsetider i förskoleverksamhet och fritidshem - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-26 16:20

  Här kan du anmäla schema för ditt barns vistelsetider i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem). Det skall alltid finnas ett aktuellt schema över barnets vistelsetider. Blanke...

 • SchoolSoft - Inloggning

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-02 12:29

  Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg mellan skolan och hemmet. SchoolSoft används i alla kommunens grund- och gymnasieskolor, fritidshem och förskolor.&n...