Kategori

Grundskolor

Publicerad 2016-05-18
Uppdaterad 2016-05-18 23:00
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Förskoleklass

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-12-21 16:30

  Från höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Skolplikt gäller alltså för barn från höstterminen det år de fyller sex år. Verksamheten omfattar cirka fem timmar per dag och följer skolans...

 • Grundskolor

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-26 16:38

  Totalt i kommunen finns 13 grundskoleenheter, varav fem ligger i Sala tätort. Det finns ca 270 barn i förskoleklass (6-åringar) och ca 2 500 elever i grundskolan.

 • SchoolSoft - Inloggning

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-02 12:29

  Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg mellan skolan och hemmet. SchoolSoft används i alla kommunens grund- och gymnasieskolor, fritidshem och förskolor.&n...

 • Skolstart vid särskilda förhållanden, ansökan om

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-25 16:01

  Under särskilda förhållanden kan ett barns skolstart utformas på andra sätt. Med ”särskilda förhållanden” menas att det skulle passa barnet bättre med tidigare eller senare skolgång. ...