Kategori

Förskola

Publicerad 2016-10-27
Uppdaterad 2018-09-28 14:17
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Fristående familjedaghem

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-28 16:20

  Fristående familjedaghem är ett alternativ till pedagogisk omsorg i förskola eller fritidshem.

 • Fristående förskolor

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-10-19 15:26

  I Sala kommun finns fem fristående förskolor, varav fyra är kooperativa.

 • Fullmakt SchoolSoft

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-26 16:28

  Fullmakt för exempelvis familjehem och gode män för åtkomst till SchoolSoft. 

 • Inkomstuppgift, barnomsorg - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-26 16:24

  Den största delen av kostnaderna för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem betalas gemensamt av alla via skatten. En del av kostnaderna betalas ändå direkt av vårdnadshavarna via avgi...

 • Kommunala familjedaghem

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-26 16:37

  .

 • Kommunala förskolor

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-26 16:36

  I Sala kommun finns 15 kommunala förskolor, varav åtta i tätorten och sju på landsbygden.

 • Nattomsorg

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-26 16:31

  Nattomsorg är till för barn som fyllt två år men inte tio när föräldrarna på grund av förvärvsarbete inte kan sova med barnet. Föräldrarna ska sakna andra möjligheter att tillgodose behovet av omso...

 • Plats, förskola / fritidshem / pedagogisk omsorg - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-26 16:23

  Med denna blankett kan du ansöka om plats i förskola, fritidsverksamhet och pedagogisk omsorg. För mer information om vilka förskolor i som finns i Sala kommun se dokumentbilagorna. I kommunens fö...

 • Plats, förskola / fritidshem / pedagogisk omsorg - Uppsägning

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-26 16:22

  Uppsägning ska alltid ske för att avtalet ska upphöra att gälla. Avtalstiden utgår för barn i förskoleåldern två månader efter uppsägning. För skolbarnsomsorg utgår avtalstiden en månad efter uppsä...

 • Plats, förskoleverksamhet, byte - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-26 16:21

  Med denna blankett kan du ansöka om byte av förskola eller byte av dagbarnvårdare.

 • Schema, vistelsetider i förskoleverksamhet och fritidshem - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-26 16:20

  Här kan du anmäla schema för ditt barns vistelsetider i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem). Det skall alltid finnas ett aktuellt schema över barnets vistelsetider. Blanke...

 • SchoolSoft - Inloggning

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-02 12:29

  Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg mellan skolan och hemmet. SchoolSoft används i alla kommunens grund- och gymnasieskolor, fritidshem och förskolor.&n...

 • Vanliga frågor om förskoleverksamhet

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-26 16:11

  Om ni har frågor utöver de som det finns svar på nedan och i dokumentbilagorna, tveka inte att kontakta oss. När skall jag anmäla mitt barn till kön? Anmäl fyra månader innan du vill ha förs...