StartBygga, bo och miljöDetaljplaner och områdesbestämmelser
Kategori

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Publicerad 2016-09-02
Uppdaterad 2018-10-01 09:53
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Detaljplan, ny/ändrad - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-12 08:39

  I en detaljplan anges vilket ändamål som tillåts på marken, exempelvis bostäder, handel eller industri. Det kan också finnas bestämmelser om hur stora byggnader får vara och hur de ska utformas. O...

 • Detaljplaneprocessen steg för steg

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-13 08:49

  Här beskrivs de steg som en detaljplaneprocess kan bestå av. Vilka steg som ingår i processen beror på vilket sätt (förfarande) som används.

 • Gällande detaljplaner

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-12 09:12

  Här kan du läsa om detaljplaner som är avslutade och har vunnit laga kraft.

 • Planprocess för detaljplan

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-13 08:43

  En detaljplan krävs när man ska bygga ut eller förändra användningen av ett område. Det är ofta på begäran från exploatörer eller markägare som nya detaljplaner upprättas. Initiativet kan även komm...

 • Pågående detaljplaner

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-12 09:12

  I kommunen pågår arbete med flera olika detaljplaner. De flesta planerna syftar till att möjliggöra nya bostäder och verksamheter samt skydda befintliga natur- och kulturmiljöer.

 • Pågående markanvisningar

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-12 09:12

  Genom att besluta om markanvisningar fördelas mark inom kommunen till olika intressenter inför planering av ny bebyggelse inom ett givet område.