StartBygga, bo och miljöDetaljplaner och områdesbestämmelser
Kategori

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Publicerad 2016-09-02
Uppdaterad 2018-10-01 09:53
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Detaljplan, ny/ändrad - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2016-09-16 22:49

  I en detaljplan anges vilket ändamål som tillåts på marken, exempelvis bostäder, handel eller industri. Det kan också finnas bestämmelser om hur stora byggnader får vara och hur de ska utformas. O...

 • Gällande detaljplaner

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-05-09 14:26

  Här kan du läsa om detaljplaner som är avslutade och har vunnit laga kraft.

 • Planprocess för detaljplan

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-05-09 14:26

  Planprocessen regleras av Plan- och bygglagen (PBL). En detaljplan tar i genomsnitt ett år från start till antagande. PBL reglerar arbetet för upprättande av översiktsplan, detaljplaner och områdes...

 • Pågående detaljplaner

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-05-09 14:26

  I kommunen pågår arbete med flera olika detaljplaner. De flesta planerna syftar till att möjliggöra nya bostäder och verksamheter samt skydda befintliga natur- och kulturmiljöer.

 • Pågående markanvisningar

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-05-09 14:26

  Genom att besluta om markanvisningar fördelas mark inom kommunen till olika intressenter inför planering av ny bebyggelse inom ett givet område.