Kategori

Översiktsplan

Publicerad 2016-06-17
Uppdaterad 2018-10-01 09:13
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Ny översiktsplan för Sala kommun

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-12 09:12

  Sala kommuns gällande översiktsplan har bedömts vara inaktuell, och därför har arbetet med att ta fram en ny översiktsplan inletts. Översiktsplanen ska ange kortsiktiga och långsiktiga riktlinjer f...

 • Plan för Sala ekokommun

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-12 09:12

  Plan för Sala ekokommun är en kommunomfattande översiktsplan som har sammanförts med en lokal Agenda 21. Planen antogs av kommunfullmäktige 2002.

 • Plan för Sala stad

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-12 09:12

  Sala är en fantastisk stad och vi vill givetvis att staden ska bli ännu bättre för nuvarande och framtida Salabor. För att få ett samlat grepp om vad som behöver göras, nu och i framtiden, för att ...

 • Planprocess för översiktsplan

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-12 09:12

  Vid upprättande av en översiktsplan ställer Plan- och bygglagen, PBL, krav på planeringsprocessen. Kraven är inriktade på att planeringsarbetet ska ske med öppenhet och insyn. De syftar till att ga...

 • Regionplanering

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-12-27 15:11

  Sala kommun bevakar och deltar i regionplanering genom bland annat Mälardalsrådet, Räta Linjen-gruppen, Kollektivtrafikmyndigheten (VL), Länsstyrelserna och Trafikverket. Länsstyrelsens regionala u...

 • Så kan du påverka

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-12 09:15

  Alla planer har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. Genom att dela med dig av dina åsikter om en plan kan du påverka utformningen av...