Kategori

Dricksvatten

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2016-04-25 10:23
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 • Autogirobetalning för vattenabonnemang - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-01-24 10:43

  Fakturor från kommunen kan betalas via autogiro. Det innebär att betalning sker automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Du får fakturan på samma sätt som tidigare, på papper eller elektr...

 • Eget dricksvatten

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:44

  Bor man utanför tätorterna har man i regel en enskild brunn eller en gemensam brunn med närboende. Olika krav ställs på vatten beroende på vad det ska användas till. Det är vanligt att brunnsvatten...

 • Kemisk bekämpning, spridning, enl. 40 §, tillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-28 11:31

  Med denna blankett kan du ansöka om tillstånd för spridning av kemisk bekämpning enl. 40 § SFS 2014:425. Tillstånd från kommunen krävs för användning av bekämpningsmedel klass 1 och 2 om...

 • Kommunalt dricksvatten

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-07 13:31

  Sala kommun har sex vattenverk. Det största verket finns vid Knipkällan i Badelundaåsen. Från Knipkällan tas över 90 procent av allt vatten som levereras till de som är anslutna till den kommunala ...

 • Mer om bevattningsförbudet 2019-06-14

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-14 08:44

  Här samlar vi frågor och svar angående bevattningsförbudet. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att ringa kontaktcenter: 0224-74 70 00 eller skicka din fråga till samhallsbyggnad@sala....

 • Om vattnet i din brunn sinar

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-07-17 10:48

  En grävd brunn är anlagd i ett ytligt grundvattenmagasin, ofta till ett djup av runt 5-6 meter och är därför känslig för om grundvattenytan höjs eller sänks. Detta kan leda till dålig vattentillgån...

 • Reduktion av VA-avgift vid onormal vattenförbrukning - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-14 11:11

  Fastighetsägaren ansvarar för allt vatten som levereras till fastigheten men vid avvikelse av normalförbrukningen, dolt läckage, kan under vissa förutsättningar en reduktion av va-avgifter bli aktu...

 • Vattenanläggningar, studiebesök - Bokning

  Självservice
  Uppdaterad: 2016-05-12 07:31

  Kommunen tar emot besökare och informerar om kommunens vattenanläggningar.

 • Vattenskyddsområden

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-07-25 16:24

  Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. För att skydda dricksvattnet finns både nationella mål och EU-direktiv som anser att alla grund- och ytvattentäkter som försörjer fler än 50 personer alte...

 • Ändring av vatten- och avloppsabonnemang vid ägarbyte - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-07 11:19

  Samhällsbyggnadskontoret är administrativt ansvarig för vatten och avlopp inom kommunen och vid en ändring eller uppsägning måste du som fastighetsägare meddela oss detta. När du till exempel har s...