StartBygga, bo och miljöSamhällsutveckling och hållbarhet
Kategori

Samhällsutveckling och hållbarhet

Publicerad 2016-06-21
Uppdaterad 2018-10-01 09:15
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Bredbandsutbyggnad i Sala kommun

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-27 12:19

  Sveriges regering har som mål att 95 % av alla hushåll och företag i landet ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Sala kommun arbetar för att fibernät ska byggas ut i hela komm...

 • Frisk luft

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-29 13:44

  Miljökvalitetsmålet Frisk luft anger att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

 • Klimat, miljö och hållbarhet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-07-02 12:39

  Ekonomisk tillväxt är grundläggande för att bekämpa fattigdom, men tillväxten måste samtidigt vara hållbar. Det innebär att man i arbetet med att bygga upp grundläggande samhällsservice måste ta hä...

 • Väghållning, enskild, bidrag - Fakta

  Självservice
  Uppdaterad: 2016-05-16 07:33

  Sala kommun lämnar årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar inom Sala kommun. Bidragets storlek är för närvarande 20 % av den av Trafikverket för föregående år beräknade kostn...

 • WiFi hotspots - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-19 14:53

  På vissa platser i kommunen finns det så kallade WiFi hotspots, vilket innebär att du kan koppla upp dig gratis till Internet på dessa platser. Detta är en framtidsinriktad infrastruktursatsning fö...