Kategori

Naturvård

Publicerad 2016-07-04
Uppdaterad 2016-07-04 15:20
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 • Kommunens skogsbruk

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-10 12:50

  Sala kommun planerar sitt skogsägande utifrån ett landskapsperspektiv med det övergripande målet att naturvård, rekreation och ekonomiskt skogsbruk ska förenas för att ge ett långsiktigt hållbart n...

 • Naturvård

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-06-28 10:51

  Bygg- och miljöförvaltningens kommunekolog jobbar med naturvårdsfrågor i Sala kommun. Förutom handläggning av bland annat täkt- och strandskyddsärenden som utförs både i Sala och Heby kommuner, så ...

 • Revisionsrapport från FSC® (FSC-C005824)

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-07-02 12:37

  Anmärkningar som Sala kommun fått i samband med senaste revision. Rapporten i sin helhet är publicerad på FSC®:s webbplats.

 • Skogsbruk (FSC®) - Klagomålsrutin

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-10 12:48

  FSC® står för "Forest Stewardship Council®", som enklast kan översättas till "skogsförvaltningsrådet". De är en internationell medlemsorganisation som verkar för et...