StartBygga, bo och miljöLivsmedel och hälsa
Kategori

Livsmedel och hälsa

Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2018-10-01 09:27
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 • Befrielse från hämtning av hushållsavfall - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-27 13:55
 • Fukt och mögel

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:43

  Det finns ett känt samband mellan fuktskador och upplevelser av besvär i inomhusmiljön. Därför bör fukt och mögelskador alltid åtgärdas.

 • Hälsoskydd

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:42

  Miljöenhetens arbete med hälsoskydd går ut på att förebygga och undanröja risken för olägenhet för människors hälsa och för miljön. Under hälsoskyddet ligger tillsynen av inomhusmiljön i offentliga...

 • Livsmedel

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-03-12 15:40

  För att vi ska må bra är det viktigt att maten håller den kvalitet den ska i affären eller på restaurangen. Miljöenheten kontrollerar de som säljer, tillagar eller serverar livsmedel.

 • Livsmedelsanläggning, avregistrering - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-06 10:30

  Företagare eller privatpersoner som vill avregistrera en livsmedelsanläggning måste anmäla detta till Bygg och miljö i Sala-Heby.

 • Livsmedelsanläggning, registrering - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-13 13:16

  Företagare eller privatpersoner som vill starta eller överta en livsmedelsanläggning måste anmäla detta till Bygg och miljö Sala-Heby innan verksamheten kan starta. Registreringen är knuten t...

 • Magnetfält

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:36

  Växlande magnetfält bildas kring ledningar och apparater för växelström, till exempel kring kraftledningar, transformatorer och kring allt som drivs med ström från väggkontakten.

 • Matförgiftning, misstänkt - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-12 15:39

  Här kan du anmäla en misstänkt matförgiftning online. Har du eller har du haft diarré eller kräkningar? Misstänker du att det beror på något du ätit eller druckit? Bor du i Sala eller H...

 • Sanering, kvicksilverförorenade avloppsrör - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-25 15:13

  När en tandläkarpraktik ska läggas ner eller flytta ska avloppsledningar saneras från kvicksilver. Det är viktigt att saneringen görs på rätt sätt av en erfaren saneringsfirma. Innan saneringen ut...

 • Störande lukter

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:38

  Störande lukter i en fastighet kan bero på fukt eller mögelskada. Det kan även vara en konsekvens av cigarettrök, matos och avgaser som kommit in från andra lägenheter, trapphus, garage eller verks...