Kategori

Kemikalier

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2018-10-01 09:28
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 • Biltvätt

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:42

  Biltvätt på gatan - nej tack! Vill du bada i tvättvattnet från din bil? Naturligtvis inte - och då vill du ju heller inte att vattnet från biltvätten ska hamna i en badsjö eller i vattnet vi dricke...

 • Kemikalier i hushållet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:41

  Tillsynsmyndigheterna kontrollerar att tillverkare, importörer och användare tar sitt ansvar så att gifterna inte kommer ut i miljön. Konsumenternas ansvar är lika stort. Hushållskemikalierna står ...

 • Kemisk bekämpning, spridning, enl. 40 §, tillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-28 11:31

  Med denna blankett kan du ansöka om tillstånd för spridning av kemisk bekämpning enl. 40 § SFS 2014:425. Tillstånd från kommunen krävs för användning av bekämpningsmedel klass 1 och 2 om...

 • Kemiska bekämpningsmedel, spridning, enl. 41 § - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-28 10:48

  Med denna blankett kan du anmäla spridning av kemiska bekämpningsmedel enl. 41 § SFS 2014:425. En skriftlig anmälan till kommunen krävs för användning av bekämpningsmedel klass 1 och 2 o...

 • Köldmedier - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-28 10:49

  Köldmedier används ibland annat kylskåp, frysar, mjölktankar, värmepumpar och luftkonditioneringar. De kan innehålla ämnen som bryter ner ozonskiktet eller bidrar till växthuseffekten. Återkommand...

 • Miljöfarlig verksamhet, djurhållning - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-29 15:31

  Om du ska starta ny verksamhet med djur eller utöka din befintliga djurhållning ska du anmäla det till kommunen om djurantalet överstiger 100 djurenheter. Tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen om ...