StartBygga, bo och miljöFastigheter och lantmäteri
Kategori

Fastigheter och lantmäteri

Publicerad 2016-09-02
Uppdaterad 2017-10-17 13:28
Sala kommun, Kart/mät
Meddelandet skickas till tekniska@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Arkiv och ritningar

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-12-27 14:49

  Många handlingar som berör byggenheten arkiveras. Sala och Heby arkiverar sina handlingar i respektive kommun. Handlingar i pågående ärenden förvaras på Samhällsbyggnadskontorets byggenhet i Sala. ...

 • Fastighetsregister

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-09-22 10:31

  Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och över vem som äger vad. Registret innehåller dessutom information om adresser, byggnader och fastighets...

 • Lägenhetsregister

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-09-22 09:06

  Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Lägenhetsregistret innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal ru...

 • Lägenhetsregistret, flerbostadshus - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-26 10:53

  Lägenhetsregistrets syfte är att skapa hushålls- och bostadsstatistik som ska användas i samhällsplanering och forskning. Folkbokföring sker på lägenhet i stället för som tidigare på fastighet. Fa...

 • Lägenhetsregistret, småhus - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-26 10:52

  Lägenhetsregistrets syfte är att skapa hushålls- och bostadsstatistik som ska användas i samhällsplanering och forskning. Folkbokföring sker på lägenhet i stället för som tidigare på fastighet. Fa...