StartBygga, bo och miljöEnergi och uppvärmning
Kategori

Energi och uppvärmning

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2018-10-01 09:51
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 • Energieffektivisering - Rådgivning

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-11 14:30

  Energirådgivning kan vara början på ditt energibesparingsarbete. Alla kommuner har tillgång till en energi- och klimatrådgivare som gratis och opartisk kan hjälpa dig att få ner din energiförbrukni...

 • Energimätare - Boka

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-27 14:07

  Med hjälp av en energimätare kan du få en uppfattning om vad olika elapparater har för energiförbrukning och se om till exempel din gamla frys drar onödigt mycket energi. Det kanske lönar sig att k...

 • Solpaneler och solvärme - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-04 08:48

  Inom planlagt område behövs bygglov om " byggnaden byter färg eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt". Om solpaneler eller solvärmeanl...

 • Vedeldning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-01-25 14:48

  Vedeldning kräver intresse och en stor arbetsinsats men i gengäld får du låga energikostnader för villan och du gör samtidigt ett bra miljöval. Uppvärmningsmetoden är ett bra alternativ om du eldar...

 • Vindkraft

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-06-28 10:14

  I takt med att vindkraften växer blir den en allt viktigare del i det svenska energisystemet. För att nå ett helt förnybart energisystem behöver mer av våra vindresurser användas för energiändamål....

 • Värmepump, installation - anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-26 11:14

  Denna blankett används vid installation av värmepump för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. De typer av värmeanläggningar som används mest är bergvärme, jordvärme och ytvatten...