StartBygga, bo och miljöDjur och lantbruk
Kategori

Djur och lantbruk

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2018-10-01 09:52
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 • Djur som inte är sällskapsdjur

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:45

  Om du vill skaffa djur som inte är sällskapsdjur, d.v.s. djur som används av andra skäl än enbart för nöjes skull, så måste du i de flesta fallen ansöka om tillstånd om detta. Om du är osäker på va...

 • Djurhållning inom detaljplan, tillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-27 13:53

  Om du håller vissa djur inom ett område som är detaljplanelagt/tätbebyggt kan du behöva tillstånd från bygg- och miljönämnden i Sala eller Bygg- och miljönämnden i Heby. Enligt de lokala föreskrif...

 • Hundar och katter

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:37

  Som hund- eller kattägare har du ett stort ansvar. Både hund och katt kräver en hel del socialt sällskap, kan vara störande för grannar, och du måste se till att du tar hand om dina djurs behov på ...

 • Kemisk bekämpning, spridning, enl. 40 §, tillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-28 11:31

  Med denna blankett kan du ansöka om tillstånd för spridning av kemisk bekämpning enl. 40 § SFS 2014:425. Tillstånd från kommunen krävs för användning av bekämpningsmedel klass 1 och 2 om...

 • Miljöfarlig verksamhet, djurhållning - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-29 15:31

  Om du ska starta ny verksamhet med djur eller utöka din befintliga djurhållning ska du anmäla det till kommunen om djurantalet överstiger 100 djurenheter. Tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen om ...

 • Miljöskydd inom lantbruk

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-01-25 14:52

  Enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ska vissa verksamheter prövas utifrån verksamheternas miljökonsekvenser. Lantbruket är en av dessa.

 • Orm inom detaljplan, tillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-27 13:52

  För att få hålla orm inom ett område som är detaljplanelagt/tätbebyggt behöver du tillstånd från bygg- och miljönämnden i Sala eller miljö- och byggnämnden i Heby. Tillståndskravet baserar sig på ...

 • Ormar

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:36

  För att få ha ormar inom detaljplan måste man ansöka om tillstånd. Tillståndskravet baserar sig på kommunernas lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, och detta finns för at...

 • Skadedjur

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:39

  Enligt miljöbalken ska bostäder m.m. hållas fria från ohyra och andra skadedjur. Skadedjur är de djur som orsakar olägenhet för människor eller medför risk för olägenhet, till exempel råttor och in...

 • Skyddsjakt

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:38

  Grundprincipen i Sverige är att viltskador ska förebyggas. Det ska i första hand ske genom jakt. Vissa arter är dock fredade, och för dessa kan jakt inte användas i första hand för att förebygga sk...