Kategori

Riva, rivningslov

Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2016-04-26 07:31
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 • Bygglov, marklov, rivningslov - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-07-18 10:34

  Bygglov behövs enligt Plan- och bygglagen för nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad av hus plank med mera inom en fastighet. I varje kommun regleras förutsättningarna gällande byggrätten för fastighete...

 • Riva, rivningslov

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:59

  Begreppet rivning innebär att man helt tar bort en byggnad eller en del av en byggnad (även stommen). Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av...