Kategori

Altan, uteplats, skärmtak

Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2016-04-26 08:46
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 • Altan, uteplats, skärmtak

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2016-05-30 23:02

  Om du ska bygga en altan, ett skärmtak eller en skyddad uteplats finns det möjlighet att du kan få göra det utan att söka bygglov. Dels krävs det att du har ett en- eller tvåbostadshus (innefattar ...

 • Bygglov, marklov, rivningslov - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-07-18 10:34

  Bygglov behövs enligt Plan- och bygglagen för nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad av hus plank med mera inom en fastighet. I varje kommun regleras förutsättningarna gällande byggrätten för fastighete...

 • Byggnadsarbete enligt Plan- och byggförordningen - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-02 10:28

  Om du vill installera en eldstad, väsentligt ändra konstruktionen i ditt hus, bygga komplementbyggnad 25 m², bygga till huvudbyggnad 15 m², inreda ytterligare bostad i enbostadshus eller ...