StartBygga, bo och miljöBuller och luftkvalitet
Kategori

Buller och luftkvalitet

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2018-10-01 10:12
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 • Buller

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-14 09:33

  Om du driver en verksamhet är du skyldig att se till att ljudnivån inte orsakar olägenheter. Om du har problem med att en verksamhet som du inte driver avger för mycket buller, kontakta i första ha...

 • Frisk luft

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-29 13:44

  Miljökvalitetsmålet Frisk luft anger att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

 • Gränsvärden och mätningar

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:34

  Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet, med undantag för arbetsplatser samt väg- och tunnelbanetunnlar. Flera nationella instanser ger rekommendationer och information för vilk...

 • Radonmätning - Beställning

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:47

  Kommunen erbjuder en mätservice som innebär att du kan beställa en radonmätning till rabatterat pris. För att radonmätningen ska bli giltig krävs att den genomförs någon gång mellan oktober och apr...

 • Störning, miljö och hälsa - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-06 10:15

  Anmälan Samhällsbyggnadsutskottet och bygg- och miljönämnden handlägger klagomål enligt miljöbalken med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö. En anmälning...

 • Temperatur och drag

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:35

  Temperaturen inomhus behöver vara minst +20 °C för att det inte ska bedömas som olägenhet för människors hälsa. Vid problem med låga temperaturer eller drag i din bostad, kontakta din fastighetsäga...

 • Tomgångskörning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:39

  En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus i högst en minut inom detaljplanelagda områden inom Sala, Ransta, Kumla, Västerfärnebo, Salbohed, Möklinta, Sätrabru...

 • Vedeldning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-01-25 14:48

  Vedeldning kräver intresse och en stor arbetsinsats men i gengäld får du låga energikostnader för villan och du gör samtidigt ett bra miljöval. Uppvärmningsmetoden är ett bra alternativ om du eldar...

 • Ventilation

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:40

  Ventilationen är en viktig faktor för att inomhusluften ska vara bra och kan också vara en begränsande faktor för hur många personer som kan vistas i en lokal.