StartBygga, bo och miljöBostäder och offentliga lokaler
Kategori

Bostäder och offentliga lokaler

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2018-10-01 10:40
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Adresser och namnsättning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-09-22 10:39

  Enhet kart/mät ansvarar för att adresser sätts på byggnader där folk bor eller bedriver någon form av verksamhet i kommunen. Beslut om nya namn tas i kommunstyrelsen.

 • Boendeparkeringstillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-10 13:36

  OBS. Under sommarmånaderna kommer handläggningstiden för parkeringstillstånden att förlängas p.g.a. semestertider. Om ditt tillstånd går ut under juni, juli eller augusti så ansök redan nu om ett n...

 • Bostadsanpassning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-12-27 15:07

  Lagen om bostadsanpassningsbidrag har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

 • Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-06-29 09:47

  Bostadsanpassningsbidrag är ett bidrag för att göra anpassningar av bostäder och möjliggöra självständighet i eget boende. Bidraget gäller för enskilda hem och för anpassning av bostadens fasta fun...

 • Detaljplan, ny/ändrad - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-12 08:39

  I en detaljplan anges vilket ändamål som tillåts på marken, exempelvis bostäder, handel eller industri. Det kan också finnas bestämmelser om hur stora byggnader får vara och hur de ska utformas. O...

 • Egen eller kommunal anläggning, investeringsbidrag (C) - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-02-22 14:06

  Investeringsbidraget avser att stödja föreningar som driver egen eller kommunal idrotts- och friluftsanläggning inom Sala kommun. Bidraget avser mer omfattande reparationer, inköp av maskiner, nyb...

 • Hitta bostad

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-27 12:11

  Sala är en trevlig kommun att bo och verka i. Söker du bostad, lägenhet eller villa, i kommunen kan du vända dig direkt till bostadsmarknadens olika aktörer.

 • Kommunens lediga tomter

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-10 14:17

  För närvarande kan vi erbjuda ett större antal kommunala och byggklara tomter för dig som vill bygga hus och söker mark.

 • Offentliga lokaler

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-22 13:35

  En offentlig lokal är en lokal som är öppen för allmänheten. Om du vill starta en verksamhet i en offentlig lokal, eller redan har en sådan verksamhet, så finns det ett antal tjänster du behöver kä...

 • Pågående markanvisningar

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-12 09:12

  Genom att besluta om markanvisningar fördelas mark inom kommunen till olika intressenter inför planering av ny bebyggelse inom ett givet område.

 • Störning, miljö och hälsa - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-06 10:15

  Anmälan Samhällsbyggnadsutskottet och bygg- och miljönämnden handlägger klagomål enligt miljöbalken med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö. En anmälning...

 • Tillgänglighet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-12-27 15:02

  Nybyggda bostäder och offentliga lokaler ska samtliga vara tillgängliga för alla - även för dem som har någon typ av funktionsnedsättning. Därför ställs det alltid krav på att om det byggs nytt, så...

 • Tomtkö, Sala kommun - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-13 14:22

  Den som önskar tomt eller småhus genom kommunens förmedling skall vara registrerad i kommunens tomt- och småhuskö. Fördelning av tomter och småhus sker efter den turordning i vilken sökande registr...