Kategori

Äldre

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2019-01-04 10:14
Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Demens

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-03-26 15:06

  I Sala finns mötesplats för personer med demenssjukdom och ett gruppboende. Mötesplatsen heter Solvändan och finns på Johannesbergsgatan 2. Den är för personer som bor i eget boende med olika minne...

 • Hemsjukvård och Rehabteam

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-06 10:54

  Du som har sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral eller annan vårdgivare kan få sjukvård hemma genom kommunen...

 • Lämna synpunkter, klagomål eller förslag, vård och omsorg - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-07-03 11:52

  Har du synpunkter, klagomål och förslag? Vi är intresserade av att få veta vad du tycker! Vi vill arbeta för att bli bättre och för att kvaliteten inom verksamheten skall bli så bra som möjligt! ...

 • Mötesplatser, träffpunkter

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-10-11 14:02

  Mötesplatserna riktar sig till personer med behov av social stimulans och de som behöver hjälp med sin rehabiliteringsträning. Social stimulans är en viktig ingrediens för bra hälsa. För anhöriga k...

 • Riksfärdtjänst - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-23 13:23

  Färdtjänst är en färdtjänstresa inom den egna folkbokföringskommunen. För att få använda färdtjänst måste du först skicka in en ansökan. Kollektivtrafikmyndigheten i Västerås, Region Västmanland,&...

 • Serviceinsatser 75 år - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-02 13:42

  Du som fyllt 75 år kan efter ansökan få upp till nio timmars servicetjänster, städning, tvätt och inköp, per månad beviljat genom s.k. förenklad biståndshandläggning. Är ni två personer i samma hus...

 • Serviceinsatser inom hemtjänsten, val och omval av utförare - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-02 15:58

  Du har möjlighet att välja vilken utförare som skall utföra de serviceinsatser inom hemtjänsten som du beviljats. Valbara utförare är företag som godkänts att delta i valfrihetssystem enligt lagen ...

 • Sociala föreningar, projektbidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 11:52

  Kultur och fritid i Sala lämnar bidrag till föreningar verksamma i Sala kommun. Projektbidraget avser att stödja pensionärsföreningarna i deras friskvårdsarbete.

 • Stöd och aktiviteter för äldre och funktionsnedsatta - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-11 15:03

  Salaguiden är en sammanställd och sorterad förteckning av bland annat: Seniorbostäder i Sala kommun Restauranger för äldre Träffpunkter/mötesplatser Frivilligverksamheter Fritid för äld...

 • Äldre - Vilket stöd kan man få?

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-02 13:38

  Du som är äldre kan få stöd och hjälp utifrån ditt behov. Vi hjälper dig så du i första hand kan bo kvar hemma och leva ett självständigt och tryggt liv.