StartOmsorg och hjälpTrygg och säkerRäddningstjänsten Sala-Heby
Kategori

Räddningstjänsten Sala-Heby

Publicerad 2016-12-12
Uppdaterad 2018-12-18 15:07
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Brandfarliga varor, hantering, tillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-28 15:48

  Enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011), kan tillstånd krävas om du hanterar brandfarliga varor i större mängder och/eller yrkesmässigt. Lagens syfte är att hindra att såd...

 • Brandskydd - redogörelse

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-24 08:31

  Sedan 1 jan 2004 omfattas vissa byggnadsägare av krav på att lämna en skriftlig redogörelse för sitt brandskydd till kommunen. Kriterierna för att omfattas av kravet framgår av Statens räddningsve...

 • Elda avfall och ris

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-12-18 15:07

  Reglerna för eldning av avfall och ris finns fastställda i de kommunens lokala föreskrift för att skydda människors hälsa och miljö.

 • Explosiva varor, hantering, tillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-24 08:31

  Från och med 1 september 2010 tog kommunen över tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor från polisen. Tillståndsgivning för förvärv, förvaring, handel, överföring samt godkännande av före...

 • Fyrverkerier - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-02 13:23

  Fyrverkerier är festliga och hör till högtider så som nyårsfirandet. Dessvärre är det inte ovanligt att fyrverkerier också orsakar bränder och personskador. Med tanke på brandfaran som följer med f...

 • Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-24 08:31

  Enligt lagen om skydd mot olyckor har den som äger och den som använder byggnader eller andra anläggningar hela ansvaret för brandskyddet. Ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att ha o...

 • Sotning, egen regi - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 11:57