StartOmsorg och hjälpTrygg och säker
Kategori

Trygg och säker

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2019-01-04 10:13
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Brandfarliga varor, hantering, tillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-24 12:11

  Enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011), kan tillstånd krävas om du hanterar brandfarliga varor i större mängder och/eller yrkesmässigt. Lagens syfte är att hindra att såd...

 • Brandskydd - redogörelse

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-24 08:31

  Sedan 1 jan 2004 omfattas vissa byggnadsägare av krav på att lämna en skriftlig redogörelse för sitt brandskydd till kommunen. Kriterierna för att omfattas av kravet framgår av Statens räddningsve...

 • Brottsförebyggande arbete

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 16:01

  Det är inte bara polisen som ska arbeta brottsförebyggande utan många fler arbetar för att få ett tryggare samhälle. I Sala är det kommunen som har ett ansvar för att samordna insatserna.

 • Din säkerhet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-04-11 15:55

  De flesta av alla olycksfall som resulterar i personskador sker i det egna hemmet eller på fritiden. Med rätt kunskap och genom förebyggande arbete minimeras risken att drabbas för en olycka.

 • Elda avfall och ris

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-12-18 15:07

  Reglerna för eldning av avfall och ris finns fastställda i de kommunens lokala föreskrift för att skydda människors hälsa och miljö.

 • Eldstäder och vedeldning

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-06-24 12:13

  Umgås och trivs framför brasan. Goda råd om vedeldning samt köp av eldstad och skorsten.

 • Explosiva varor, hantering, tillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-25 09:28

  Från och med 1 september 2010 tog kommunen över tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor från polisen. Tillståndsgivning för förvärv, förvaring, handel, överföring samt godkännande av före...

 • Fyrverkerier - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-02 13:23

  Fyrverkerier är festliga och hör till högtider så som nyårsfirandet. Dessvärre är det inte ovanligt att fyrverkerier också orsakar bränder och personskador. Med tanke på brandfaran som följer med f...

 • Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-24 08:31

  Enligt lagen om skydd mot olyckor har den som äger och den som använder byggnader eller andra anläggningar hela ansvaret för brandskyddet. Ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att ha o...

 • Lämna synpunkter, klagomål eller förslag, vård och omsorg - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-07-03 11:52

  Har du synpunkter, klagomål och förslag? Vi är intresserade av att få veta vad du tycker! Vi vill arbeta för att bli bättre och för att kvaliteten inom verksamheten skall bli så bra som möjligt! ...

 • Riskobjekt

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 16:01

  Det finns särskilda lagar som reglerar farlig verksamhet där en olycka skulle kunna få mycket stora konsekvenser för människor och miljö.

 • Sotning, egen regi - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 11:57
 • Utbildningar

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 16:01

  Räddningstjänsten i Sala-Heby arbetar aktivt med att utbilda kommunernas invånare i brand och sjukvårdskunskap. Detta sker genom utbildningar, bland annat skräddarsydda utbildningar efter företaget...