StartOmsorg och hjälpSjukvård och tandvård
Kategori

Sjukvård och tandvård

Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2019-01-04 10:11
Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Ansvarsfördelning kommun och landsting

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-01-15 15:40

  Region Västmanland och Sala kommun har ett delat ansvar för sjukvården till dig som bor i Sala kommun. Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din vårdcentr...

 • Hemsjukvård och Rehabteam

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-06 10:54

  Du som har sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral eller annan vårdgivare kan få sjukvård hemma genom kommunen...

 • Lämna synpunkter, klagomål eller förslag, vård och omsorg - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-07-03 11:52

  Har du synpunkter, klagomål och förslag? Vi är intresserade av att få veta vad du tycker! Vi vill arbeta för att bli bättre och för att kvaliteten inom verksamheten skall bli så bra som möjligt! ...

 • Tandvård

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-22 10:29

  Folktandvården finns inom alla kommuner i Västmanland och erbjuder tandvård till barn, ungdomar och vuxna.

 • Öppenvård

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-12-27 15:15

  Öppenvård eller poliklinisk vård är ett samlingsnamn för sådan hälso- och sjukvård som utförs på icke inneliggande patienter. Kommunerna i Västmanland och landstinget samverkar kring den enskildes ...