StartOmsorg och hjälpResor och transporter
Kategori

Resor och transporter

Publicerad 2016-09-12
Uppdaterad 2018-09-28 11:03
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Beslut, trafik- och reserelaterade avslag - Överklaga

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-11-02 16:34

  Färdtjänst - Riksfärdtjänst Kollektivtrafikmyndigheten i Västerås, Region Västmanland, handlägger din ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst och svarar på frågor om tjänsten. Sala kommun ä...

 • Boendeparkeringstillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-10 13:36

  OBS. Under sommarmånaderna kommer handläggningstiden för parkeringstillstånden att förlängas p.g.a. semestertider. Om ditt tillstånd går ut under juni, juli eller augusti så ansök redan nu om ett n...

 • Färdtjänst - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-27 11:47

  Färdtjänst är en färdtjänstresa inom den egna folkbokföringskommunen. För att få använda färdtjänst måste du först skicka in en ansökan. Kollektivtrafikmyndigheten i Västerås, Region Västmanland,&...

 • Ledsagare vid färdtjänst - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-05-15 09:11

  Ledsagare beviljas dig om ditt funktionshinder medför behov av kvalificerat stöd under färdtjänstresan, utöver den hjälp som föraren kan tillhandahålla. Har du beviljats tillstånd till ledsagare sk...

 • Lämna synpunkter, klagomål eller förslag, vård och omsorg - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-07-03 11:52

  Har du synpunkter, klagomål och förslag? Vi är intresserade av att få veta vad du tycker! Vi vill arbeta för att bli bättre och för att kvaliteten inom verksamheten skall bli så bra som möjligt! ...

 • Nyttoparkeringstillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-10 13:37

  Vid godkänd ansökan kommer tillståndet att gälla från när det föregående gick ut. Företag som har fordonet som arbetsplats (för hantverkare, bud, viss inspektionsverksamhet eller särskilda sociala ...

 • Parkeringstillstånd

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-10 13:42

  Parkeringstillstånd krävs på vissa platser som inte är faktiska parkeringar eller platser som inte är allmänna. Här hittar du information om hur dessa används, hur man ansöker om dem och om vem som...

 • Parkeringstillstånd, rörelsehindrad - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-10 13:36

  Personer med rörelsehinder kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd som förare. Ansökan ska göras i den kommun där sökande är folkbokförd. Tillståndet är personligt och får bara användas av t...

 • Riksfärdtjänst - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-23 13:23

  Färdtjänst är en färdtjänstresa inom den egna folkbokföringskommunen. För att få använda färdtjänst måste du först skicka in en ansökan. Kollektivtrafikmyndigheten i Västerås, Region Västmanland,&...

 • Sjukresor

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-22 10:31

  När du reser till och från vården för bland annat läkarbesök eller sjukvårdande behandling kan du få ersättning för en del av dina resekostnader. I första hand ska sjukresan ske med buss, tåg eller...