StartOmsorg och hjälpInvandring och integration
Kategori

Invandring och integration

Publicerad 2017-04-10
Uppdaterad 2019-01-04 10:09
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Arbete för nyanlända

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-10-23 13:56

  En grundläggande del i processen för dig som nyanländ person är att komma in i det svenska arbetslivet. Detta för att så snabbt som möjligt kunna försörja dig själv, men också för att förstå svensk...

 • Bli fadder för nyanländ - intresseanmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-12 13:06

  Är du intresserad av att bli fadder till nyanlända? Nu söker vi svenska eller redan etablerade personer/familjer som är intresserade av att vara en kontakt till nyanlända personer/familjer.

 • Flyktingmottagandet i Sala kommun

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-01-08 10:57

  Läs om Migrationsverkets, andra myndigheters och kommunens roll och arbete i det aktuella flyktingmottagandet. Ta reda på vad du kan göra som volontär för att underlätta och stödja våra nyanlända f...

 • Få en fadder som nyanländ - Intresseanmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-12 13:04

  Är du nyanländ och intresserad av att få en fadder? Vi söker dig som är nyanländ och är intresserad av kontakt med svenska eller redan etablerade personer/familjer. Med en fadder känner man s...

 • Föreningar

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-05-03 14:30

  Föreningslivet är ett utmärkt sätt att binda samman det nödvändiga med det roliga - att lära sig med och av varandra samtidigt som man utövar sin hobby.

 • Föreningsdrivna samlingslokaler, driftsbidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-12-20 16:35

  Bidrag till föreningsdrivna samlingslokaler är uppdelat i två delar: driftsbidrag och investeringsbidrag. Med denna blankett ansöker du om driftsbidrag vilket avser stödja föreningar som driver eg...

 • Föreningsregistret, uppgifter - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-12 10:33

  Att gå med i föreningsregistret är en handling som inte bara är till fördel för din förening utan även för Sala kommuns invånare. Som förening är det viktigt att synas, samtidigt som det underlätta...

 • God man för ensamkommande barn - Intresseanmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-02 10:37

  Om du är intresserad av att bli god man för ensamkommande flyktingbarn använder du den här blanketten för att meddela ditt intresse till Överförmyndaren.

 • Integration - Vilket stöd kan man få?

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-02-07 09:46

  Integrationsenheten jobbar med bosättning och vägledning för de som kommer på anvisning till Sala. Det är några av de olika typer av stöd som kommunen erbjuder.

 • Lämna synpunkter, klagomål eller förslag, vård och omsorg - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-07-03 11:52

  Har du synpunkter, klagomål och förslag? Vi är intresserade av att få veta vad du tycker! Vi vill arbeta för att bli bättre och för att kvaliteten inom verksamheten skall bli så bra som möjligt! ...

 • SFI (Svenska för invandrare)

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-07-30 16:10

  Utbildning i svenska för invandrare (SFI) ska ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. På SFI-kurs lär du dig svenska. Kurserna ges i olika nivå...

 • Samhällsorientering - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-04-11 14:54

  Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Målen är att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättighete...

 • Särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) - Intresseanmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-10 15:42

  Bli särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) Sala kommun tar emot barn och unga som kommer till Sverige utan sina vårdnadshavare s.k. ensamkommande barn och unga. Mottagandet sker via en överensko...