StartOmsorg och hjälpHjälp i hemmet
Kategori

Hjälp i hemmet

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2019-01-04 10:07
Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Bistånd enligt Socialtjänstlagen - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-12-12 08:58

  Biståndsansökan innehåller: Trygghetslarm, Kontaktperson, Särskilt boende, Mathållning, Ledsagning, Korttidsboende, Hjälp i hemmet, Avlösning/omvårdnad och Boendestöd När en person har svårt att k...

 • Deltagande i valfrihetssystem (LOV), godkännande - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-07-18 10:50

  Lagen om valfrihet (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. Den är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill överlåta valet av utförare av hälsovård och s...

 • Hemsändning av dagligvaror till hushåll på landsbygden

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-13 16:52

  För att målen om en god servicenivå i hela landet ska kunna uppfyllas har konsumentverket beslutat om möjlighet till ekonomiskt stöd till dagligvarubutiker i gles- och landsbygder. Stöd finns även ...

 • Lämna synpunkter, klagomål eller förslag, vård och omsorg - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-07-03 11:52

  Har du synpunkter, klagomål och förslag? Vi är intresserade av att få veta vad du tycker! Vi vill arbeta för att bli bättre och för att kvaliteten inom verksamheten skall bli så bra som möjligt! ...

 • Serviceinsatser 75 år - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-02 13:42

  Du som fyllt 75 år kan efter ansökan få upp till nio timmars servicetjänster, städning, tvätt och inköp, per månad beviljat genom s.k. förenklad biståndshandläggning. Är ni två personer i samma hus...

 • Serviceinsatser enligt LOV, genomförandeplan - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-01 14:33

  Företag som har godkänts och ingått avtal med kommunen angående utförande av serviceinsatser inom hemtjänsten ska upprätta en genomförandeplan för dessa serviceinsatser enligt Lagen om valfrihetssy...

 • Serviceinsatser inom hemtjänsten, val och omval av utförare - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-02 15:58

  Du har möjlighet att välja vilken utförare som skall utföra de serviceinsatser inom hemtjänsten som du beviljats. Valbara utförare är företag som godkänts att delta i valfrihetssystem enligt lagen ...

 • Trygghetslarm - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-01-04 09:10

  Trygghetslarm är ett hjälpmedel med vilket man kan tillkalla hjälp alla tider på dygnet. Vid larm kopplas larmanropet till TrygghetslarmsCentralen i Malmö, där operatören avgör anropets karakt...