StartUppleva och göraKulturStöd, bidrag och stipendier
Kategori

Stöd, bidrag och stipendier

Publicerad 2016-07-27
Uppdaterad 2016-07-27 09:03
Meddelandet skickas till kulturfritid@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Arrangemangsbidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-02 13:06

  Arrangemangsbidrag kan sökas av förening, organisation eller företag som har sitt säte i Sala kommun och ges till enstaka offentliga arrangemang som kan anses ligga utanför ordinarie verksamhet. A...

 • Arrangemangsbidrag - Redovisning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-20 10:35

  Arrangemang som beviljats stöd ska skicka in en redovisning senast 3 månader efter avslutat evenemang.

 • Arrangemangsbidrag Snabb slant - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-02 13:06

  Snabb slant är ett bidrag för dig som vill genomföra ett kultur- eller fritidsprojekt av engångskaraktär som t ex en filmvisning, fotoutställning, workshop, konsert, pingisturnering eller debattkvä...

 • Arrangemangsbidrag Snabb slant - Redovisning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-20 09:29

  Redovisningen ska lämnas senast 3 veckor efter att aktiviteten genomförts.

 • Förening med social inriktning, generellt bidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 11:48

  Bidraget ska stödja och främja det ideella föreningsarbetet i Sala kommun.

 • Föreningsledarstipendium - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-09 10:26

  Föreningsledarstipendiet delas ut för "Välförtjänt ideell ledarinsats inom föreningslivet i Sala" och delas lika mellan stipendiaten och den förening där ledaren är verksam. Stipend...

 • Kulturarvsstipendium - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-09 10:16

  I enlighet med Kommunstyrelsens beslut 2016-10-20 § 193 utlyses ett nytt Kulturarvsstipendium á 30.000 kr. Sala kommun vill främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utveck...

 • Kulturstipendium - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-09 10:19

  Kulturstipendiet är en belöning för värdefull kulturgärning. Sala kulturstipendium är avsett som stöd och uppmuntran för verksamhet inom skilda aktuella områden. Stipendiet är på 25.000 kr. ...

 • Skönare stad, Kulturfond - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-04-10 14:40

  Medel ur Sala Sparbanks kulturfond kan sökas till följande ändamål: Utsmyckning av offentliga platser och byggnader, bevarande av konstverk eller minnesmärken av historiskt eller annat intresse. ...

 • Ungdomsverksamhet, bidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-14 19:38

  Ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet består av två delar: lokalbidrag aktivitetsbidrag Det lokala aktivitetsstödet avser att stimulera föreningen till organiserade aktiviteter för barn och...