Kategori

Kultur

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2019-01-04 09:50
Meddelandet skickas till kulturfritid@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Affischering på anslagstavlor - Beställning

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-06 09:42

  Kommunen äger nio offentliga anslagstavlor placerade i centrala Sala som är avsedda för affischering av publika arrangemang och evenemang. Uppsättning och nedtagning av affischer sköts på entrepre...

 • Arrangemang till evenemangskalendern - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-03-16 14:05

  Evenemangskalendern är en tjänst som kommunen driver för att marknadsföra alla evenemang som äger rum i Sala.

 • Arrangemangsbidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-02 13:06

  Arrangemangsbidrag kan sökas av förening, organisation eller företag som har sitt säte i Sala kommun och ges till enstaka offentliga arrangemang som kan anses ligga utanför ordinarie verksamhet. A...

 • Arrangemangsbidrag - Redovisning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-20 10:35

  Arrangemang som beviljats stöd ska skicka in en redovisning senast 3 månader efter avslutat evenemang.

 • Arrangemangsbidrag Snabb slant - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-05-02 13:06

  Snabb slant är ett bidrag för dig som vill genomföra ett kultur- eller fritidsprojekt av engångskaraktär som t ex en filmvisning, fotoutställning, workshop, konsert, pingisturnering eller debattkvä...

 • Arrangemangsbidrag Snabb slant - Redovisning

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-20 09:29

  Redovisningen ska lämnas senast 3 veckor efter att aktiviteten genomförts.

 • Barn- och ungdomskultur

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2017-06-20 13:11

  Fritiden är en viktig del i ungas liv. Enheten Kultur och Fritid i Sala strävar efter att det ska finnas ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter året runt för våra barn och ungdomar.

 • Biografer, film

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 16:00

  Film i allmänhet och våra biografer har alltid varit viktiga delar av Salas kulturmiljö. Om du inte varit till en av våra biografer på sistone så kanske det är dags?

 • Förening med social inriktning, generellt bidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 11:48

  Bidraget ska stödja och främja det ideella föreningsarbetet i Sala kommun.

 • Föreningsledarstipendium - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-09 10:26

  Föreningsledarstipendiet delas ut för "Välförtjänt ideell ledarinsats inom föreningslivet i Sala" och delas lika mellan stipendiaten och den förening där ledaren är verksam. Stipend...

 • Kulturaktör - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-04 16:16
 • Kulturarvsstipendium - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-09 10:16

  I enlighet med Kommunstyrelsens beslut 2016-10-20 § 193 utlyses ett nytt Kulturarvsstipendium á 30.000 kr. Sala kommun vill främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utveck...

 • Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer, fornlämningar - Guide

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-01-03 11:29

  I Sala och Heby kommuner finns många vackra och värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer som behöver särskild uppmärksamhet och omsorg vid om- eller tillbyggnad. Enligt Plan- och bygglagen ska f...

 • Kulturnatta

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2019-05-06 10:55

  Kulturnatta är ett tillfälle då Salas kulturliv samlas under ett parasoll för att skapa en unik och oförglömlig kväll. Kulturnatta är sedan 2002 ett årligt förekommande kulturarrangemang då ortens...

 • Kulturnatta, arrangemang - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-02-01 13:43

  Kulturnatta är sedan 2002 ett årligt kulturarrangemang då kommunens kulturutövare visar upp sig själva och sina aktiviteter. 2019 infaller Kulturnatta lördagen den 11 maj.

 • Kulturprogram

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-08-28 17:21

  Sala kommuns kulturplan utgår från kulturpolitiska mål som finns på nationell, regional och lokal nivå och är formad i samtal med kulturaktörer och civilsamhället.

 • Kulturstipendium - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-11-09 10:19

  Kulturstipendiet är en belöning för värdefull kulturgärning. Sala kulturstipendium är avsett som stöd och uppmuntran för verksamhet inom skilda aktuella områden. Stipendiet är på 25.000 kr. ...

 • Museer, gallerier och konst

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2016-09-09 15:15

  Vid sidan av Kulturkvarteret Täljstenen med Aguélimuseet i Sala stad innehåller kommunens kulturliv ca 60 ideella kulturföreningar och många fria kulturskapare som är utspridda över hela kommunen....

 • Musik och dans

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 16:00

  Sala har ett rikt musikliv. Det finns ett flertal körer, musikgrupper och lokala band. Föreningarna erbjuder olika dansaktiviteter.

 • Skönare stad, Kulturfond - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-04-10 14:40

  Medel ur Sala Sparbanks kulturfond kan sökas till följande ändamål: Utsmyckning av offentliga platser och byggnader, bevarande av konstverk eller minnesmärken av historiskt eller annat intresse. ...

 • Teater

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2016-09-23 16:44

  I kommunen finns ett antal olika teaterföreningar som dels arrangerar egna teaterföreställningar, och dels medverkar till att olika teaterföreställningar kommer till Sala.

 • Täljstenens lokaler - Bokning

  Självservice
  Uppdaterad: 2017-12-20 16:19

  På Täljstenen finns ett flertal ändamålsenliga och trevliga lokaler att hyra för olika typer av arrangemang, till exempel konstutställningar, teater, musik, föreläsningar, möten. Var och en har sin...

 • Ungdomsverksamhet, bidrag - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-03-14 19:38

  Ansökan om bidrag för ungdomsverksamhet består av två delar: lokalbidrag aktivitetsbidrag Det lokala aktivitetsstödet avser att stimulera föreningen till organiserade aktiviteter för barn och...